ห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
วันนี้: Sat.May.2019
เวลาเปิดทำการ: 06.45-17.00
หน้าแรก งานยืม-คืน งานวิเคราะห์ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ผู้ดูแลระบบ รายงาน ระบบสนับสนุน


» หน้าแรก
License
แนะนำใช้งาน

ขอต้อนรับสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio

ใช้แถบเมนูด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุดในแต่ละหมวดต่อไปนี้
แถบเมนูคำอธิบาย
งานยืม-คืน

ใช้แถบเมนูนี้เพื่อจัดการข้อมูลของสมาชิก
 • ข้อมูลประวัติสมาชิก (สร้าง, สืบค้น, แก้ไข, ลบ)
 • การยืม, จอง, ค่าปรับ และประวัติการใช้บริการ
 • การคืนทรัพยากร และรายการรับคืน
งานวิเคราะห์ใช้แถบเมนูนี้เพื่อจัดการข้อมูลบรรณานุกรม
 • จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (สร้าง, สืบค้น, แก้ไข, ลบ)
ผู้ดูแลระบบ

ใช้แถบเมนูนี้เพื่อจัดการข้อมูลบรรณารักษ์และตั้งค่าต่างๆของระบบห้องสมุด
 • ตั้งค่าบรรณารักษ์ (สร้าง, แก้ไข, รหัสผ่าน, ลบ)
 • การตั้งค่าต่างๆ ของระบบห้องสมุด
 • รายการคอลเลคชั่นในห้องสมุด
 • รายการประเภทวัสดุในห้องสมุด
 • เครื่องมือปรับแต่งรูปแบบสีสัน
รายงานใช้แถบเมนูนี้เพื่อสร้างรายงานข้อมูลของห้องสมุด
 • รายงาน
 • ลาเบล.
งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องใช้แถบเมนูนี้เพื่อจัดการข้อมูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 • จัดการข้อมูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (สร้าง, สืบค้น, แก้ไข, ลบ)
 • การจัดทำดัชนีวารสาร
ระบบงานสนับสนุน.ใช้แถบเมนูนี้เพื่อเข้าสู่การจัดการเกี่ยวกับระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น
 • การพิมพ์บัตรสมาชิก.
 • การพิมพ์บาร์โค้ดติดหนังสือ.
 • การพิมพ์สันหนังสือ.
 • การสำรวจหนังสือ.หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License